Ons aanbod

EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven.

De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.  De therapeut vraagt de cliënt aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus. Deze stimulus is de hand van de therapeut die voor het gezicht heen en weer bewogen wordt en die die de cliënt dient te volgen met de ogen. De aangeboden sets oogbewegingen in combinatie met het terugdenken aan de herinnering zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in je levensgeschiedenis.