Ons aanbod

Ambulant

Soms is het fijn als er iemand naast je staat en met je meeloopt.

Gezinsbegeleiding is er voor gezinnen met kinderen en jongeren in de leeftijd tussen de 0 en 18 jaar. De gezinnen ervaren (complexe) problemen op meerdere leefgebieden waarbij het accent ligt op de opvoeding. Het hele gezin wordt begeleid. De hulpverlening vindt thuis plaats. De ouders krijgen inzicht in de problematiek van het kind. Ze worden geholpen om in de gezinssituatie het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en leren de gedragsproblemen te hanteren. Ambulante gezinsbegeleiding richt zich speciaal op het vergroten van kennis en vaardigheden van de ouders, die zij nodig hebben bij de opvoeding.

De ambulant gezinsbegeleider kijkt met je mee en geeft inzicht in je persoonlijke situatie en in je gezinssituatie. Jullie als gezin geven zelf aan wat de behoefte is en waar ze ondersteuning bij willen om tot groei en zelfontplooiing te komen. Het gezin houdt de regie. We maken samen een zorgplan met concrete doelen, waar we stap voor stap mee aan de slag gaan. Vanuit een zorgplan richten we ons op het versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders. Dit gaat in combinatie met het vergroten van inzicht van ouders in de eigen situatie en die van het kind of de kinderen. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge communicatie.

We werken met verschillende methodieken. Beeldvorming, interactie en communicatie staan centraal. Vertrouwen en samenwerking is de basis om maatwerk te leveren. Als het goed is, vermindert onze begeleiding na verloop van tijd: jullie zijn gegroeid en kunnen op eigen kracht verder.